Reglement

Wij zijn van mening dat we de markt met z’n allen maken en mochten er problemen of opmerkingen zijn dan horen we dit graag van u.

Om misverstanden te voorkomen treft u hieronder onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden:

1. De deelname aan een evenement is definitief zodra wij u de deelnamebevestiging hebben gezonden.
2. Indien u geen gebruik wenst te maken van deze deelnamebevestiging(en) verzoeken wij u dit per omgaande schriftelijk (binnen 7 dagen) aan ons te melden.
3. De betaling dient minimaal 2 weken voor het evenement op de rekening van Vasariah – Events te zijn bijgeschreven.
4. Na overleg, kunnen we in speciale gevallen een borgafspraak maken: Indien het totale borgbedrag (€ 25,00) op onze rekening is bijgeschreven, is het mogelijk het inschrijfgeld op de marktdag zelf te betalen. U dient het verschuldigde bedrag direct aan de marktmeester te voldoen ten tijde dat deze zelf naar u toe komt. Het is niet mogelijk de betaling uit te stellen.
5. Het verschuldigde marktgeld wordt van de borg afgetrokken indien de inschrijving door de ingeschrevene wordt geannuleerd korter dan twee weken voor de marktdatum.
6. Bij annulering van de inschrijving voor een evenement wordt het betaalde bedrag teruggestort indien de annulering schriftelijk wordt gemeld uiterlijk 2 weken voor de datum van het desbetreffende evenement. Indien wij een annulering binnen de 2 weken voor de datum van het desbetreffende evenement ontvangen, bent u ons
€ 25,00 annuleringskosten verschuldigd. Indien u 2 dagen voor het evenement of op de dag zelf afzegt, bent
u het volledige facturatiebedrag aan ons verschuldigd , indien u afwezig bent zonder afmelding bent u het volledige facturatiebedrag aan ons verschuldigd met een administratieve boete van € 10,- excl. BTW
7. Bij aankomst op de markt eerst melden bij de marktmeester. Hij/zij zal u de plaats/kraam wijzen. Een voorkeursplek kunt u bij de reservering opgeven, maar wij kunnen u dit niet garanderen.
8. De deelnemer dient zich uiterlijk een half uur voor aanvang van de markt te melden bij de marktmeester, anders vervalt de reservering (restitutie niet mogelijk).
9. De deelnemer dient de markttijden aan te houden en dus niet voor het einde van de markt in te pakken en de markt verlaten. Indien u toch eerder weg gaat, kunnen we u uitsluiten voor een volgend evenement.
10. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de afvoer van zijn/haar afval.
11. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals: belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer van koophandel, CRK, HBD etc. Restitutie van het inschrijfgeld bij het niet voldoen aan de wettelijke eisen is niet mogelijk.
12. Als deelnemer (indien u eet- en drinkwaren verkoopt) bent u verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren en dient hier ook aan te voldoen.
13. Indien een deelnemer stroom nodig heeft dient deze hier zelf voor te zorgen. Bijvoorbeeld vragen aan een winkelier of bij een deelnemer die zelf een aggregaat heeft. Vasariah – Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet verkrijgen van een stroomaansluiting.( tenzij anders aangegeven) Tevens dient de deelnemer zelf te zorgen voor verlengsnoeren, eurostekker en stroommat(ten).
14. Vasariah – Events is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Ook schade toegebracht door omvallende marktkramen (wind) komen voor risico van de deelnemer zelf.
15. Vasariah – Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden.
16. Het is verboden om kramen aan derden te verhuren zonder toestemming van Vasariah– Events.

Graag tot op een van onze markten/evenementen!